1920 - Osmanlı Meclis-i Mebusan'nın dağılması.
1920 - Şanlıurfa'nın kurtuluşu
1995 - (GAP) Urfa tüneli açıldı.